Bruikleen

Bruikleen apparatuur

Dispenser-montage-237x300Uiteraard biedt Perfect Hygiëne u de mogelijkheid tot bruikleen van de benodigde apparatuur voor het papier of zeep.

Hieraan zijn géén kosten verbonden, wel stellen we dan een contracttermijn
voor afname van het daarbij behorende product.

In de meeste gevallen is de contracttermijn één jaar.

U ontvangt dan van ons een bruikleenovereenkomst ter ondertekening.

Indien u zeer weinig gebruikt of bestelt, overleggen we met u over een langer contract, dan wel een kleine vergoeding voor de apparatuur.

De apparatuur is desgewenst ook te koop indien u klant bent.

Indien het apparaat defect of vernield is, zullen we binnen 24 uur na melding zorgen voor een vervangend apparaat. Zie de voorwaarden in geval van een bruikleenovereenkomst.

Overigens kunt u in een aantal gevallen ons papier ook in uw huidige apparatuur gebruiken, voor zover deze uw eigendom zijn.

Download hier de bruikleenovereenkomst